Usługi Audytorskie

Oferujemy kompleksowe badanie sprawozdań finansowych, pozwalające wyeliminować zbędne ryzyko w Państwa firmie. Dodatkowo zapewniamy specjalistyczne doradztwo systemów księgowych oraz kontrolnych.
Czytaj więcej

Usługi Biznesowe

Świadczymy szeroki zakres usług biznesowych, w tym doradztwo podatkowe, konsultingowe oraz usługi Kancelarii Prawnej Lex Plus. Gwarantujemy profesjonalizm oraz rzetelność oferowanych usług.
Czytaj więcej

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych W skład zespołu badającego wchodzą biegli rewidenci i asystenci. Taki skład zapewnia sprawne i rzetelne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Czytaj więcej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz unijny import usług wymaga oznaczenia symbolem TP

Spółka (Wnioskodawca wydania interpretacji indywidualnej) jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej i systematycznie nabywa od zagranicznych podmiotów powiązanych towary i usługi. Kontrahent Wnioskodawcy jest podatnikiem, mającym siedzibę na terytorium innego państwa
więcej

Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2020 roku (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.440.2020.2.AW) potwierdził, że podatnik który "nie poniósł straty podatkowej" w roku podatkowym i nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 i 17 ust.
więcej

Zamykanie ksiąg rachunkowych w spółkach komandytowych (2)

Ministerstwo Finansów w dniu 30 grudnia 2020 roku odpowiedziało na pismo Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z  dnia 15 grudnia 2020 w sprawie interpretacji wątpliwości związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych  w spółkach komandytowych, w świetle obowiązku opodatkowania tych
więcej