tel: 0-71 347 25 40

Usługi Audytorskie

Oferujemy kompleksowe badanie sprawozdań finansowych, pozwalające wyeliminować zbędne ryzyko w Państwa firmie. Dodatkowo zapewniamy specjalistyczne doradztwo systemów księgowych oraz kontrolnych.
Czytaj więcej

Usługi Biznesowe

Świadczymy szeroki zakres usług biznesowych, w tym doradztwo podatkowe, konsultingowe oraz usługi Kancelarii Prawnej Lex Plus. Gwarantujemy profesjonalizm oraz rzetelność oferowanych usług.
Czytaj więcej

Usługi Księgowe

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz całościową organizacją rachunkowości. Zapewniamy także obsługę kadr i płac, sporządzanie deklaracji podatkowych i na potrzeby ZUS.
Czytaj więcej

Aktualności

2013-07-24

Fiskus skontroluje restrukturyzację w podmiotach powiązanych

Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej będą mogły badać zgodność warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Możliwość kontroli przez organy
więcej
2013-06-18

Firma może na fakturach korzystać ze skróconej nazwy

Jeżeli nazwa skrócona firmy została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku VAT i jest znana organowi podatkowemu, to firma może się nią posługiwać na wystawianych przez siebie fakturach. Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu nadanym
więcej
2013-06-18

Nota korygujaca nie jest tylko na drobne omyłki

Notą korygującą można skorygować każdą pomyłkę dotyczącą nazwy nabywcy. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 17 maja 2013 r. W przedmiotowej sprawie spółka A wniosła do spółki B przedsiębiorstwo. Spółka B wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki przejętej spółki A
więcej
Projekt i realizacja: AM Internet