tel: 0-71 347 25 40

Usługi Audytorskie

Oferujemy kompleksowe badanie sprawozdań finansowych, pozwalające wyeliminować zbędne ryzyko w Państwa firmie. Dodatkowo zapewniamy specjalistyczne doradztwo systemów księgowych oraz kontrolnych.
Czytaj więcej

Usługi Biznesowe

Świadczymy szeroki zakres usług biznesowych, w tym doradztwo podatkowe, konsultingowe oraz usługi Kancelarii Prawnej Lex Plus. Gwarantujemy profesjonalizm oraz rzetelność oferowanych usług.
Czytaj więcej

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych W skład zespołu badającego wchodzą biegli rewidenci i asystenci. Taki skład zapewnia sprawne i rzetelne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Czytaj więcej

Aktualności

2017-07-18

Uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa bazy podatkowej w CIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada: - odbudowanie źródeł dochodów w CIT - upowszechnienie opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej co według ustawodawcy zwiększy wpływy do budżetu państwa - nowe
więcej
2017-07-10

Walka z agresywną optymalizacja podatkową

Podstawowym narzędziem prawnym w walce z agresywną optymalizacja podatkową jest ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego (General Anti-Avoidance Rules- GARR) wprowadzona w wielu krajach Europy. W Polsce obowiązuje od lipca 2016 roku. Ministerstwo Finansów, posiłkując się
więcej
2017-07-10

Nowa ustawa o biegłych rewidentach

W dniu 21 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która została opublikowanaw Dzienniku Ustaw pod pozycją 1089. Podstawowe, orientacyjne informacje na temat najważniejszych zmian można
więcej
Projekt i realizacja: AM Internet