tel: 0-71 347 25 40

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Grupa Audyt Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu doradztwa podatkowego, które obejmują trzy podstawowe segmenty: zarządzanie podatkami, bieżącą obsługę podatkową oraz analizę ryzyka podatkowego.

Zarządzanie podatkami

Obejmuje ono:

 • opracowywanie planów działalności firmy w oparciu o optymalne wykorzystanie istniejącego prawa - podatkowego i mających nastąpić zmian w celu optymalizacji opodatkowania firmy,
 • opiniowanie planów inwestycyjnych firmy pod kątem opodatkowania,
 • analizę ryzyka podatkowego - sporządzenie podatkowego due dilligence oraz
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Służymy pomocą w zakresie:

 • rozwiązywania problemów dotyczących zagadnień podwójnego opodatkowania (umowy międzynarodowe),
  a także
 • prawidłowego kwalifikowania i opodatkowania transakcji zagranicznych (transakcje wewnątrz wspólnotowe, eksport, import).

Bieżąca obsługa podatkowa

Polegająca na:

 • rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu prawa podatkowego,
 • analizie poprawności stosowania prawa podatkowego w poprzednich okresach,
 • reprezentacji klientów w sporach z organami podatkowymi i administracyjnymi,
 • reprezentacji przed sądami administracyjnymi, a także
 • sporządzaniu wniosków, odwołań, zażaleń, skarg itp.

Analiza ryzyka podatkowego

Prowadzimy bieżącą analizę działalności pod względem ryzyka podatkowego, prawidłowości i zgodności prowadzonych rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatków lokalnych,
 • podatku akcyzowy, a także
 • podatku od gier.

Pozostałe usługi biznesowe:

Menu

Kontakt

Grupa Audyt Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 5/1 50-048 Wrocław
tel. 0-71 347 25 40
fax. 0-71 347 25 41

Skype: audytplus
e-mail: biuro@grupa-audyt.pl

Projekt i realizacja: AM Internet